Välkommen!

Produktblad och innehåll är samma som för

föregående år.

Längre ner på sidan kan du ladda ner produktblad för de olika försäkringarna.


Som medlem hos oss får du en bra bas-försäkring och trygghet för dig och dina kunder. Vi har tagit fram 3 olika försäkringspaket som du kan välja mellan. Försäkringarna är framtagna i samarbete med försäkringsförmedlaren Gallagher/Nordic Försäkring och Riskhantering AB, som har en längre erfarenhet med att hantera grupporganisationer inom manuell terapi. Som referens kan bl a nämnas Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

............................................

Vad skiljer sig mellan de olika alternativen? 

 Här nedan hittar du en enklare sammanställning över vad som ingår i de olika alternativen

Medlemsförsäkring Grund Liten (t ex för dig som är anställd): årskostnad från 290 SEK
-behandlingsskadeförsäkring där du kan välja mellan försäkringsbeloppet 1 000 000 SEK eller 2 000 000 SEK

Medlemsförsäkring Grund Mellan (t ex för dig som inte hyr någon lokal): årskostnad 590 SEK
-behandlingsskadeförsäkring
-ansvarsförsäkring
-kundolycksfallsförsäkring
-rättsskydd


Medlemsförsäkring Grund Stor (t ex för dig som har en hyrd lokal): årskostnad 1 050 SEK
-behandlingsskadeförsäkring
-ansvarsförsäkring
-kundolycksfallsförsäkring
-rättsskydd
-egendom samt avbrottsersättning 
-ansvar för hyrd lokal
-överfall samt krisförsäkring
-maskinförsäkring samt verktygsförsäkring


Försäkringsfrågor: har du några frågor när det gäller försäkring? Ta då kontakt med vår försäkringspartner Nordic Försäkring och Riskhantering AB:
Nordic Försäkring och Riskhantering AB
Tfn 0470-75 12 00 alternativt via email: info@nordic.se
Inger Björn samt Kristina Gahnsby hjälper dig med dina försäkringsfrågor.

Försäkringsgivare: försäkringsgivaren är Svedea AB, som har en lång och bred erfarenhet av medlemsförsäkringar och manuella behandlingar.

Sjukförsäkring. (Inte att förväxlas med Sjukavbrottsförsäkring)

Vår försäkringsmäklare Nordic Försäkring kan teckna sjukförsäkring för våra medlemmar. 

För personlig service och mer information om försäkringen kontakta:

Inger Björn, 0470-72 12 98

OBS! Tala om att du är medlem i Fotterapeuterna

Alla försäkringar tecknas hos försäkringsbolaget Svedea

Gruppförsäkringar blir billigare när man är många i gruppen. Ju fler medlemmar vi blir desto större möjlighet finns det att hålla låga avgifter.

Det är förbundets låga kostnader som gör att den sammanlagda avgiften blir cirka 1 000 kr billigare än det största förbundet i sverige.

Har du frågor om försäkringarna, kontakta Nordic Försäkring, Inger Björn tel: 0470-75 12 00

2023 FOT Grund Liten

Medlemsförsäkring Grund Liten
För dig som bara behöver behandlingsskadeförsäkring. Vanligast när man är anställd, om inte arbetsgivaren betalar försäkringen.

2023 FOT Grund Mellan

Medlemsförsäkring Grund Mellan.
Vanligast för dig som hyr in dig på en klinik, eller för dig som har kliniken hemma där hemförsäkringen "kan" täcka för brand, vattenskada, stöld mm. Kontrollera detta

2023 FOT Grund Stor

Medlemsförsäkring, Grund Stor
Denna försäkring täcker allt du behöver på din klinik.
Den täcker inte t ex sjukförsäkring. Alltså inte personliga försäkringar.

2023 FOT Fristående Sjukavbrott info

Sjukavbrottsförsäkring
För dig som vill kunna få ersättning vid eventuell sjukdom.
Mer information finns i nästa dokument...

2023 FOT Fristående Sjukavbrott info

Information om Sjukavbrottsförsäkringen

Dela den här sidan