Publicerat i NT, Norrköpings tidningar 22/5 2015
”Varför hittade inte läkaren felet hos foten".
”Skulle en fotterapeut missat att undersöka fotpulsarna?”
När Anita Jernberger börjat i hemtjänsten såg hon gamlas behov av fotvård och gick utbildning. Fortsatte till fotvårdslärare, till fil mag i Folkhälsa och nu regionsråd i Östergötland.
Fotterapeuter förstår vilket viktigt yrke de har om de inser sin länk i vårdkedjan.
....................................................................................................................

-Vad människor tycker om fötter visar fotens kulturhistoriska bild. Romerska kejsare skulle kyssas på kroppens lägsta organ, vilket påvarna sedan krävde av furstarna på 1700-talet, för deras erkännande av vördnad för den andliga makten. Förhoppningsvis var påven skodd. Att beröra detta ofta starkt doftande organ avskräcker många fortfarande idag. Även hos en del läkare verkar denna farhåga härska, tyvärr.
En kvinna bad mig nyligen att undersöka hennes ena fot som värkte från häl till tå. Då hon inte längre kunde ta promenader för att värken ökade vid gång upp i underbenet, undrade hon om jag möjligen kunde ana orsaken. Den ortopedläkare som vårdcentralens läkare remitterat henne till sa att han inte alls förstod vad det kunde vara men ordinerade hålfotsinlägg. Hon tyckte att han verkade rätt besvärad av hennes klagan.
Vid undersökning kunde jag inte känna några pulsar i pulsådern på fotryggen. Som vanligt kallade jag på maken, pensionerad ortoped, för att få hjälp. Jag berättade mitt fynd och maken sa att det annars möjligen kunde vara ett ”tarsaltunnelsyndrom”, svullna senor som trycker mot nerven till foten. Hon råddes att gå tillbaka till vårdcentralen, begära ”a second opinion” från en annan ortoped, vilket man har rätt till eller själv skriva en egenremiss till ortopedikliniken.
Återigen på vårdcentralen stötte hon på läkaren och berättade att hon via vänner fått höra att hon troligen lider av bristande blodcirkulation i foten eller kanske tarsaltunnelsyndrom. Läkaren skrev remiss till kärlundersökning. Den visade åderförkalkningar som förträngde benets pulsåder.
Opererad med ballongsprängning av förträngningarna, ringde hon nu för att tacka, ty nu var hon smärtfri och kunde ta långpromenader.
Varför upptäckte inte läkaren på vårdcentralen att fotpulsar saknades? Varför upptäckte inte ortopeden? Vi är inga genier utan följer bara läroboken och lyssnar på patienten.
Stackars lilla foten som sitter så illa till.
Anita Jernberger, Regionsråd. Acke Jernberger, Docent i ortopedi

Acke Jernbergers, undervisningsruta:
Etiska krav på medicinsk fotterapi
 
I undersökning av fot ingår att du känner pulsarna i a. dors. pedis där den löper lateralt om 1:a metatarsalbenet och i a. tib. post. bakom och strax ovanför mediala malleolen. Om pulsar inte kan uppfattas här ska ankeltrycket mätas med hjälp av ultraljud-Doppler och jämföras med armblodtrycket.
Om du inte känner fotpulsarna och inte har instrument, så att du kan mäta blodtryck, ska du remittera patienten till hans/hennes vårdcentral/läkare. Innan du behandlar en patient bör du ta reda på om cirkulationen är nedsatt med ökad risk för komplikationer. Det är inte ovanligt att en patient har utvecklat ett gangrän efter fotvårdsbehandling p.g.a. dålig blodcirkulation, men sätter det i samband med behandlingen. Genom att patienten inte känt till att cirkulationen var dålig blir fotterapin den naturliga orsaken till gangränet, trots att det endast föreligger ett tidssamband.
Mätning av blodtrycket vid ankeln avser att ta reda på om blodflödet genom foten är tillfredsställande. Ankelindex eller ankelkvot är ankelblodtrycket dividerat med armblodtrycket. Exempel: ankelblodtryck 80 mm Hg / armblodtryck 140 mm Hg = 0,57. Det används för att bestämma vilken behandling som ger bästa resultat, där exempelvis ett kärlkirurgiskt ingrepp kan förhindra sårbildning eller amputation.

Mer om undersökningsteknik och behandlingar kan du läsa i eboken ”Boken om Foten” som finns att köpa på nätet eller låna från bibliotek.
Acke Jernberger

Dela den här sidan