2016-02-05

VIKTIGA FRÅGOR?
Vilken ställning i samhället och funktion inom vården vill fotvårdarna ha?
Vad ska jag som fotvårdare erbjuda min kund? 
Som fotvårdare, hur långt sträcker sig mitt ansvar för kundens fötter?
Vad är det att vara fotvårdare? 
Vilka är våra mål? 
Vad har vi för syfte med verksamheten?

Vilken yrkesgrupp arbetar mest med folks fötter, ofta flera gånger om året och under många år? – 
Svar: Fotvårdarna 
234 patienter, 15 % av 1523 som sökte primärvården för fotproblem gick hos fotvårdare med i medeltal 6,8 behandlingar per år. Medianåldern var 71 år (20-97). Anledningen till att de icke själva kunde sköta fötterna var i 42 % av fallen nedsatt allmän rörelseförmåga. 11 % angav att de hade för dålig syn och 7 % otillräcklig handfunktion för att klara sin fotvård. Var tredje angav bristande kunskap och vågade sig icke på att sköta fötterna.

Diabetiker var 87 st. (38 %); Reumatiker var 22 (10 %); Andra ledbesvär, generell artros hade 9 st.; Cerebral insult eller annan hjärnskada hade 10. Friska ansåg sig 41 st. vara (18 %), trots 6 hade rörelsehinder och en var synskadad, vilket gjorde att de måste få hjälp med vård av fötterna.

Vid tanke på att medianåldern 71 år för dem, som tog fotvård minns man att normalt finns diabetes typ 2 hos 10 % i åldern 75 år och når 30 % > 80 års ålder och har ökat år från år. Livstidrisken för att insjukna i typ 2 diabetes är 25 %. 

När Folke Lithner forskade beträffande familjär amyloidos och dess samband med polyneuropati fann han, att en del patienter med neuropati, efter några år utvecklade diabetes typ 2. Det talar för att polyneuropati är debutsymtom vid diabetes typ 2 och så skulle i tidigt stadium säker diagnos nås genom undersökning med glykosbelastning. - Ökad törst och stora urinmängder eller socker i urinen kommer först när blodsockernivåer är förhöjda.
Polyneuropatin kommer smygande och man uppfattar inte det förrän man förlorat 60 % av känseln i fötterna.

Vad har det med fotvård att göra? I synnerhet den kosmetiska fotvården?
Jo, tänk vad det kan betyda mycket för en kund, att den fotvårdare man gått hos under alla år vid en årlig undersökning upptäcker, att man fått polyneuropati. Om sedan glykosbelastningsprov visar patologiskt förhöjda värden, finns anledning och goda chanser att hejda vidare utveckling till diabetes typ 2 genom sundare livsföring och diet. - Hur tror du att kunden skulle se på fotvårdaren insats att bevara kundens livskvalitet? 
Hur enkelt man på rätt sätt testar om kunden har polyneuropati beskrivs under rubriken ”10-g monofilament” i artikeln ”Omfattande Fotundersökning och Riskbedömning” här på hemsidan.
Det fiffiga med den homogena plasttråden, monofilamentet, är att trycket blir konstant 10 gf när tråden står böjd. Det finns skojare även i denna bransch, så testa att den böjda tråden precis ger 10 g utslag din våg, ditt monofilament kan också ha blivit gammalt och för styvt.

Ur Ackes anteckningar

/Redaktionen

2016-02-03

Är det inte så att fotvård inom Sverige måste få en annan struktur?

Borde man inte ha två sektioner inom ett förbund, en för kosmetisk fotvård och en annan för medicinsk fotvård?

Det skulle innebära att en kund/patient är garanterad medicinsk fotvård med stipulerat innehåll och den som önskar kosmetisk behandling, ska inte förvänta sig att få sjukvårdskrävande behandling . Man bör endast få syssla med det ena eller det andra, en strikt gräns mellan de två yrkesaktiviteterna, där man bara hade tillstånd att få utöva ett av dem.

Orsaken till att fotterapeuter inte fått skyddad yrkestitel beror på att de själva inte dikterat vad medicinsk fotterapi ska innehålla. 
Men det fordras en sammanhållning bland dem som vill jobba medicinskt, med de krav och restriktioner det innebär.

Sedan ska grundutbildningen vara gemensam för de två yrkena innan en specialisering sker. Dock bör man med kompletterande utbildning kunna få  byta och som medicinsk fotterapeut även fortsätta med universitetsutbildning till podiater. (har du fått tag i dem som gick podiaterutbildningen. De borde i första hand vara de som vill höja sitt yrkes status.

/Redaktionen

Dela den här sidan