Annonsen är ett exempel på hur vi kan hjälpa till vid försäljning av en klinik...