Hej!

Vår försäkringsmäklare Nordic Försäkring kan teckna sjukförsäkring för våra medlemmar. 

För personlig service och mer information om försäkringen kontakta:

Inger Björn, 0470-72 12 98

OBS! Tala om att du är medlem i Fotterapeuterna