VÄLKOMMEN!


Som medlem hos oss får du en bra bas-försäkring och trygghet för dig och dina kunder. Vi har tagit fram 3 olika försäkringspaket som du kan välja mellan. Försäkringarna är framtagna i samarbete med försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring och Riskhantering AB, som har en längre erfarenhet med att hantera grupporganisationer inom manuell terapi. Som referens kan bl a nämnas Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Medlemsansökan: ett aktivt medlemskap kostar 200 SEK per kalenderår.
Du ansöker genom att fylla i bifogade medlemsansökan alternativt via webben: www.fotterapeuterna.se
Har du några frågor runt medlems skapet? Kontakta då ansvarig Roger Björk hos förbundet:
Tfn: 070-537 45 55
Email: kontoret@fotterapeuterna.se

 

Försäkringsalternativen som du kan välja mellan är:


Medlemsförsäkring Grund Liten (t ex för dig som är anställd)

Medlemsförsäkring Grund Mellan (t ex för dig som inte hyr någon lokal)

Medlemsförsäkring Grund Stor (t ex för dig som har en hyrd lokal)

 

Vad skiljer sig mellan de olika alternativen? 

 Här nedan hittar du en enklare sammanställning över vad som ingår i de olika alternativen

Medlemsförsäkring Grund Liten (t ex för dig som är anställd): årskostnad från 290 SEK
-behandlingsskadeförsäkring där du kan välja mellan försäkringsbeloppet 1 000 000 SEK eller 2 000 000 SEK

Medlemsförsäkring Grund Mellan (t ex för dig som inte hyr någon lokal): årskostnad 590 SEK
-behandlingsskadeförsäkring
-ansvarsförsäkring
-kundolycksfallsförsäkring
-rättsskydd


Medlemsförsäkring Grund Stor (t ex för dig som har en hyrd lokal): årskostnad 1 050 SEK
-behandlingsskadeförsäkring
-ansvarsförsäkring
-kundolycksfallsförsäkring
-rättsskydd
-egendom samt avbrottsersättning
-ansvar för hyrd lokal
-överfall samt krisförsäkring
-maskinförsäkring samt verktygsförsäkring


Försäkringsfrågor: har du några frågor när det gäller försäkring? Ta då kontakt med vår försäkringspartner Nordic Försäkring och Riskhantering AB:
Nordic Försäkring och Riskhantering AB
Tfn 0470-75 12 00 alternativt via email: info@nordic.se
Inger Björn samt Kristina Gahnsby hjälper dig med dina försäkringsfrågor.

Försäkringsgivare: försäkringsgivaren är Svedea AB, som har en längre och bred erfarenhet av medlemsförsäkringar och manuella behandlingar.