Alla försäkringar tecknas hos försäkringsbolaget Svedea

Försäkringsförmedlaren som ser till att vi har de bästa försäkringarna till det bästa priset heter Nordic Försäkringar. De arbetar bland annat för det största förbundet för kroppsvård i Sverige, nämligen Kroppsterapeuterna.

Gruppförsäkringar blir billigare när man är många i gruppen. Ju fler medlemmar vi blir desto större möjlighet finns det att sänka avgifterna!

Det är förbundets låga kostnader som gör att den sammanlagda avgiften blir cirka 1 000 kr billigare än det största förbundet i sverige.

Under flikarna ovan kan du läsa mer om försäkringarna och även ladda ner produktblad.

Grund liten är för dig som bara behöver en behandlingsskadeförsäkring.

Grund mellan är behandlingsskadeförsäkring + ansvarförsäkring 

Grund stor är behandlingsskadeförsäkring + ansvar + klinik

Fristående sjukavbrottsförsäkring, en försäkring som täcker fasta kostnader i företaget vid längre tids sjukdom eller dödsfall.

Anmälan till sjukavbrottsförsäkringen

Har du frågor om försäkringarna, kontakta Nordic Försäkring, Inger Björn tel: 0470-75 12 00