2020-06-30

Vårt försäkringsbolag SVEDEA delar ut pengar till små företag..

Du får mer information och kan söka bidraget via länkarna nedan.

Vet inte om ni har sett det men Svedea gör just nu en insats för att hjälpa små företag att överleva coronakrisen.

Genom Småföretagarstipendiet delar vi varje månad mellan juni och september ut   25 000 kr till ett företag som behöver tillfällig stöttning.

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=3512696818745075

LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674641224470687745

Småföretagsstipendiets ansökningssida https://www.svedea.se/foretagsforsakring/smaforetagarstipendiet

 ...........................................................................................................

 

Goda nyheter: ingen ändring inför 2019 när det gäller premienivån

Vi har kunnat genomföra några ändringar (positiva):

Medlemsförsäkring Grund Stor:

Grundsjälvrisken är ändrad från 0,2 pbb till 0,1 pbb under momenten (utan premiepåslag)

-egendom

-maskinförsäkring

-verktygsförsäkring

Vi har även kunnat utöka med en olycksfallsförsäkring under arbetstid samt under resa till och från under medlemsförsäkring Grund Stor.

Bifogar de uppdaterade produktbladen för din kännedom tillsammans med en sammanställning över aktiva medlemmar/försäkringar.

Med vänlig hälsning

Inger Björn

Nordic Försäkring & Riskhantering AB

Direkt +46 (0) 470 -75 12 98  Mobil +46 (0) 708-94 16 59

Växel  +46 (0) 470-75 12 00   Fax +46 (0) 470-75 12 99

Kungsgatan 15 A, 352 31 Växjö

........................................

 

Intressant hemsida: Hoj 17 för bättre fothälsa vid diabetes

 

Uppdatering;

Information från de två fotterapeuter som undersöker fotvården i Sverige:

Sammanfattning:

Efter en sondering av grundmaterial har vi kommit fram till; 

-Behovet av uppdatering av framtidsvision finns partiellt, dock ej tillräckligt.

-Behov av en grundplattform i utbildningssyfte och arbetsliv samt möjlighet till distanskompletterande påbyggnadsutbildning.

-Trots mångåriga flertaliga försök till en enlighet förbunden emellan är det svårt att tillgodose alla parter pga oliktänkande åsikter.

Frågeställning;

-Kan vi få samtliga förbund eniga?

-Kan vi få en grundläggande utbildning som sträcker sig över hela landet som målsättning att nå akademisk nivå?

-Är akademisk utbidlning statushöjande för yrkeskategorin fotterapeut?

"-Nu tar vi en längre tids reflektion".

Två fotterapeuter/Roger Björk

 • Välkommen till det nya förbundet för fotterapeuter i Sverige.

  Hemsida: www.fotterapeuterna.se
  Epost: kontoret@fotterapeuterna.se
  Frågor om försäkringarna:
  Inger Björn:
  vx 0470-75 12 00
  Kontoret:
  Roger Björk: 070-537 45 55

  Förbundet startade aktivt sin verksamhet i början av 2016. Det första arbetet har riktats in på att få kontakt med en riktigt bra försäkringsmäklare. Vi hade turen att få samarbete med mäklaren Nordic Försäkringar. Samma mäklare som Kroppsterapeuterna har! Försäkringsbolaget för klinikförsäkringarna heter Svedea. Läs mer om försäkringar under fliken "försäkringar".

 • Medlems- och försäkringsavgift, förbundet och logo...

  Avgifter
  1. Grund liten. Den lägsta årsavgiften är 490 kr/år. Då ingår medlemskap och beh.skadeförsäkring.
  2. Grund mellan kostar 790 kr/år. Då ingår ovanstående + en ansvarsförsäkring.
  3. Grund stor kostar 1 250 kr/år. Då ingår ovanstående + en "klinikförsäkring".

  Klicka på den understrukna rubriken för att läsa mer om försäkringarna.

  Förbundet Fotterapeuterna är registrerat hos skatteverket.
  Logon är tills vidare den som finns lite längre ner på sidan.

  Logon. Framöver kommer troligtvis en annan logo att utvecklas i samråd med medlemmarna.


 • Hemsidan

  Hemsidan ska i första hand ge information om försäkringar och förbundet, men här kan du även läsa intressanta artiklar om fotterapi, och ansöka om medlemskap i förbundet.

  Vi har nöjet att få publicera artiklar skrivna och översatta av docent Acke Jernberger. Artiklarna finns under rubriken "Ackes hörna".

  Hemsidan kommer också att få en länk till en påbörjad Facebooksida, där kan vi kanske få ut information på ett lätt sätt och nå en bred publik..