Försäkringar 2022

Hej!

Vårt samarbete med Nordic försäkring fortsätter som planerat.

Vår försäkringsmäklare har meddelat att premierna för 2022 är samma som för 2021. 

Medlemsavgiften är också samma för 2022.

 

 

Roger Björk

Fotterapeuterna

Teams

2. Jun, 2021

Information via Teams

Hej!
Ett första test har gjorts med YH-skolan i Tranås. Information via programmet TEAMS gjordes i april och det fungerade bra.
Alla elever kan sitta hemma vid sin dator och få information och ställa frågor live.
Information om möjligheten att få information om vårt förbund på detta sätt, har skickats ut till alla skolor som har fotvårdsutbildning.
Vill ni ha mer information om hur detta går till får ni gärna kontakt mig.

Vänliga hälsningar
Roger Björk
s.roger.bjork@gmail.com
070-537 45 55
Fotterapeuterna

 • Välkommen till det nya förbundet för fotterapeuter i Sverige.

  Hemsida: www.fotterapeuterna.se
  Epost: kontoret@fotterapeuterna.se
  Frågor om försäkringarna:
  Inger Björn:
  vx 0470-75 12 00
  Kontoret:
  Roger Björk: 070-537 45 55

  Förbundet startade aktivt sin verksamhet i början av 2016. Det första arbetet har riktats in på att få kontakt med en riktigt bra försäkringsmäklare. Vi hade turen att få samarbete med mäklaren Nordic Försäkringar. Samma mäklare som Kroppsterapeuterna har! Försäkringsbolaget för klinikförsäkringarna heter Svedea. Läs mer om försäkringar under fliken "försäkringar".

 • Medlems- och försäkringsavgift, förbundet och logo...

  Avgifter
  1. Grund liten. Den lägsta årsavgiften är 490 kr/år. Då ingår medlemskap och beh.skadeförsäkring.
  2. Grund mellan kostar 790 kr/år. Då ingår ovanstående + en ansvarsförsäkring.
  3. Grund stor kostar 1 250 kr/år. Då ingår ovanstående + en "klinikförsäkring".

  Klicka på den understrukna rubriken för att läsa mer om försäkringarna.

  Förbundet Fotterapeuterna är registrerat hos skatteverket.
  Logon är tills vidare den som finns lite längre ner på sidan.


 • Hemsidan

  Hemsidan ska i första hand ge information om försäkringar och förbundet, men här kan du även läsa intressanta artiklar om fotterapi, och ansöka om medlemskap i förbundet.

  Vi har nöjet att få publicera artiklar skrivna och översatta av docent Acke Jernberger. Artiklarna finns under rubriken "Ackes hörna".

  Hemsidan kommer också att få en länk till en påbörjad Facebooksida, där kan vi kanske få ut information på ett lätt sätt och nå en bred publik..

Försäkringen

Premien och avtalet för vår medlemsförsäkring är oförändrad under 2021.

Klicka på fliken försäkringar för mer information..

.............................................................

 

Information från region Skåne angående ansökan om avtal för fotterapeuter i regionen 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskotts beslutade idag (2020 10 05) att Region Skåne ska genomföra en upphandling av medicinsk fotvård.

Förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på TendSigns hemsida:

https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/

 

Region Skåne

Postadress: Region Skåne, Koncernkontoret, 291 89 Kristianstad

Besöksadress: Regionhuset, Dockplatsen 26, 211 19 Malmö

tfn + 46 (0)40 675 36 87

sms + 46 (0)768  89 04 19

mats.g.andersson@skane.se

www.skane.se

 ...............................................................................

 

Intressant hemsida: 

Hoj 17 för bättre fothälsa vid diabetes

................................................................................

 

Uppdatering;

Information från de två fotterapeuter som undersöker fotvården i Sverige:

Sammanfattning:

Efter en sondering av grundmaterial har vi kommit fram till; 

-Behovet av uppdatering av framtidsvision finns partiellt, dock ej tillräckligt.

-Behov av en grundplattform i utbildningssyfte och arbetsliv samt möjlighet till distanskompletterande påbyggnadsutbildning.

-Trots mångåriga flertaliga försök till en enlighet förbunden emellan är det svårt att tillgodose alla parter pga oliktänkande åsikter.

Frågeställning;

-Kan vi få samtliga förbund eniga?

-Kan vi få en grundläggande utbildning som sträcker sig över hela landet som målsättning att nå akademisk nivå?

-Är akademisk utbidlning statushöjande för yrkeskategorin fotterapeut?

"-Nu tar vi en längre tids reflektion".

Två fotterapeuter/Roger Björk

.........................................................................................